Home Blog Page 2

วิธีปลูกไผ่กิมซุง | เกษตรกรป้ายแดง

0
วิธีปลูกไผ่กิมซุง | เกษตรกรป้ายแดง

สวัสดีครับ วันนี้เกษตรกรป้ายแดงจะมาแนะนำวิธการ “ปลูกไผ่กิมซุง” แบบเกษตรกรป้ายแดงที่ทำมาแล้ว 2 ปี และผมเชื่อว่านมันทำแบบนี้แล้วได้ผล ผมจึงเอามาแนะนำเพื่อนเกษตรกรที่สนใจปลูกไผ่ได้เอาไปลองลงมือทำกันดูครับ

ขั้นตอนก่อนการลงมือปลูกคือ

เกษตรทฤษฏีใหม่ คืออะไร (ฉบับย่อ)

0
เกษตรทฤษฏีใหม่ แนวทางของการเตรียมตัวแบบความพอเพียง

จากปัญหาหลักของเกษตรกรตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน คือ เรื่องของการขาดแคลนนำเพื่อทำการเกษตร และโดยส่วนมากเป็นเขตที่ต้องอาศัยน้ำฝน เหล่านี้ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศและส่วนมากก็มักจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวและพืชไร่ นอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความแปรปรวนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ และเรื่องของฝนที่ทิ้งช่วง และถึงแม้จะมีการขุดบ่อ ขุดสระ เพื่อกัดเก็บน้ำไว้ใช้บ้างก็ตาม แต่ก็มีขนาดที่ไม่แน่นอน ก็จะส่งให้เกิดปัญหาเรื่องของการมีน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการ รวมไปถึงการปลูกพืชต่างๆ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ เพราะส่วนใหญ่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยว

error: Content is protected !!